Automobilių savininkų D.U.K.

Ar nuomai siūlomas automobilis turi turėti KASKO draudimą? Ne, nėra būtina, tačiau dauguma savininkų jį turi. Už draudimą moka savininkas, franšizės mokestį turi atlyginti nuomininkas.

Ar civilinės atsakomybės draudimas galioja nuomos atveju? Civilinės atsakomybės draudimas nepriskiriamas asmeniui, bet priskiriama turimam vairuotojo stažui, amžiui. Nuomininko vairavimo stažas ir amžius turi atitikti civilinės atsakomybės draudimo reikalavimus. Dažnėjant nuomų skaičiui rekomenduojame civilinės atsakomybės poliso papildomose sąlygose numatyti, kad transporto priemonė yra nuomojama.

Jei automobilis neapdraustas KASKO draudimu, tačiau nuomininkas padaro avariją ir tampa kaltu, kas automobilio savininkui atlygina žalą? Žalą turi atlyginti nuomininkas pagal jūsų pasirašytą automobilio nuomos sutartį. Galite naudoti mūsų paruoštą sutarties šabloną.

Jei nuomininkas dėl greičio viršijimo gauną baudą, kas transporto priemonės savininkui atlygina žalą? Žalą turi atlyginti nuomininkas pagal jūsų pasirašytą automobilio nuomos sutartį.

Dėl atsakomybės už KET pažeidimus. Automobilio nuomos sutartyje yra įpareigojimas nuomininkui sumokėti visas jam paskirtas baudas už KET, ANK, BK pažeidimus. Sutartyje rekomenduojame fiksuoti pasirašymo laiką ir datą, tam kad įrodyti pažeidėją. Šiuo klausimu nuomotojas yra tikrai apsaugotas. Kalbant apie kliento nurodomų grafų („Vairuotojo pažymėjimo išdavimo data” ir „Išdavusi institucija”) įtraukimą į sutartį, tai jie nėra esminiai, tačiau siekiant ateityje išvengti papildomų klausimų, juos galima įrašyti automobilio nuomos sutarties 2 dalyje esančios lentelės grafoje „Automobilio vairuotojai (vairuotojo pažymėjimo Nr., vairuotojo pažymėjimo išdavimo data, vairuotojo pažymėjimą išdavusi institucija)“. Įtraukus reikalavimą nurodyti vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, nuomotojai žinos kokį vairavimo stažą turės asmuo, vairuosiantis automobilį, ir bus išvengta tokių atveju, kuomet išnuomotas automobilis neturėjo reikiamo draudimo.

Kaip sprendžiama situacija jeigu išnuomotas automobilis sugenda nuomos laikotarpiu? Turėtumėte klientui kompensuoti dalį nuomos kainos atsižvelgiant į likusį nuomos laikotarpį. Kompensavimas vyksta tiesiogiai tarp jūsų ir nuomininko, dalinuosi.lt dalinių grąžinimų neatlieka.

Jeigu vairuotojo veiksmai nuomos laikotarpiu pakenkia automobiliui ir jis sugenda po gražinimo, ar yra būdų išsireikalauti nuomininko padengti patirtas išlaidas? Pagal nuomos sutartį visi defektai turi būti pažymėti akte, grąžinimo metu. Jeigu galite įrodyti tokį faktą, po automobilio grąžinimo, tuomet pagal sutartį galite kreiptis į nuomininką dėl žalos atlyginimo.

Jeigu nuomininkas duoda vairuoti automobilį kitam asmeniui negu nurodyta sutartyje, ir tas kitas asmuo sukelia eismo įvykį, arba sulaužo, sugadina automobilį, kas atlygina žalą? Nuomininkas – tas kas pasirašė sutartį.

Kiek aktyviai dalinuosi.lt dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas tarp šalių? Visi klausimai ir konfliktai, kylantys vykdant nuomos sandorius, sprendžiami nuomininko ir savininko sutarimu, jei būtina, pasitelkiant ir teisėsaugos institucijas. Dalinuosi.lt nėra sandorių šalis ir nereguliuoja jokių kitų tarp šalių kylančių klausimų, kurie nėra aptarti taisyklėse. Esame pateikę teisinių pretenzijų šablonus, kuriuos galite naudoti, nuomininkui geranoriškai nesutinkant atlyginti žalos. Taip pat, esant poreikiui, galime pasiūlyti mūsų partnerių teisininkų paslaugas.