Ką daryti, jeigu nuomininkas negrąžina daikto laiku ir/ar geranoriškai neatlygina žalos?

Visų pirma pažymėtina, kad Dalinuosi.lt nėra sandorių šalis ir nereguliuoja jokių kitų tarp šalių kylančių klausimų, kurie nėra aptarti Naudojimosi taisyklėse. Dalinuosi.lt gali dalyvauti sprendžiant tarp šalių kylančius nesutarimus, tačiau to daryti neprivalo. Taip pat Dalinuosi.lt Naudojimosi taisyklių 5.3 p. yra nustatyta, kad Vartotojai yra visiškai atsakingi už sudarytas nuomos sutartis ir jomis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Valdytojas (Dalinuosi.lt) neatsako už atsiradusius padarinius šalims vykdant nuomos sutartį, todėl Vartotojai neturi teisės reikalauti iš Valdytojo (Dalinuosi.lt) tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl nuomos sutarties šalių netinkamo įsipareigojimų vykdymo, atlyginimo. Dar daugiau, Naudojimosi taisyklių 5.5 p. nustato, kad Valdytojas (Dalinuosi.lt) neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo (Dalinuosi.lt) siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant Naudojimosi taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta. Valdytojas (Dalinuosi.lt) atlieka tarpininko vaidmenį ir savo tarpininkavimo paslaugomis padeda, bet neįsipareigoja, užtikrinti sėkmingą nuomos sutarties vykdymą.

Įvykus atvejui kai Daikto Nuomininkas negrąžina Daikto laiku ir/ar grąžina sugadintą Daiktą ir su Nuomininku nepavyksta susitarti taikiai, Daikto savininkas kuo skubiau turėtų atlikti šiuos veiksmus:

  • Užpildyti pirminę teisinę pretenziją (dokumentas Nr. 1) ir pasirašytą išsiųsti Nuomininkui el. paštu ir registruotu laišku gyvenamosios vietos adresu.
  • Nuo pirminės teisinės pretenzijos išsiuntimo dienos praėjus 10 (dešimt) dienų išsiųsti Nuomininkui raginimą/priminimą atlyginti padarytą turtinę žalą (dokumentas Nr. 2).
  • Nesulaukus žalos atlyginimo ir laikantis savo pozicijos siekti žalos atlyginimo, reikia kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (dokumentas Nr. 3). Jūsų patogumui pateikiame išsamią informaciją, kaip reikia užpildyti ir pateikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (dokumentas Nr. 4).
  • Teismui priėmus teismo įsakymą ir jam įsiteisėjus bei Nuomininkui patirtos žalos neatlyginus geranoriškai, Jums reikės kreiptis į antstolius dėl priteistos sumos priverstinio išieškojimo iš kaltinamojo. Visą išsamią informaciją apie vykdomųjų dokumentų pateikimą vykdyti galite rasti Lietuvos antstolių rūmų internetinėje svetainėje, adresu https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos.