Daiktų nuomos platforma Dalinuosi.lt siūlo savo nariams užsidirbti iš ne nuolat naudojamų daiktų nuomojant juos tik registruotiems platformos vartotojams. Jūs mums pateikiate informaciją apie save tam, kad galėtume užtikrinti sandorio kokybę ir saugumą, palengvinti nuomos procesą ir tobulinti platformą.

Mes taip pat siekiame, kad mūsų bendruomenės nariai patys skatintų vartotojų bendradarbiavimą, todėl prašome ir jūsų pagalbos populiarinant mūsų paslaugą. Tam esame sukūrę įrankius, kuriais jūs galite pranešti pasauliui, kad dalinimasis yra nauja jėga mūsų gyvenimuose.

Stengiamės, kad visa informacija jums būtų aiški ir suprantama. Jeigu jums kyla klausimų ar neaiškumų dėl privatumo politikos, parašykite mums info@dalinuosi.lt.

Dalinuosi.lt privatumo politikoje paaiškiname:

 • kokią informaciją renkame ir kodėl;
 • kaip naudojame tą informaciją;
 • kaip saugome jūsų informaciją;
 • kaip jūs galite nuspręsti, kokia informacija su mumis dalintis, o kokia ne;
 • kaip jūs galite peržiūrėti sukauptą informaciją, ją parsisiųsti išsisaugojimo arba perkėlimo į kitą paslaugą tikslais.

Kas mes esame?

UAB “Dalinuosi.lt”
Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius LT- 10224,
Šalis: Lietuva
Įmonės kodas: 302869730
El. paštas: info@dalinuosi.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas: Mantas Živačevskis
El. paštas: mantas@dalinuosi.lt
Telefonas: +370 615 66663

1. Apsilankymo Dalinuosi.lt metu renkama informacija

Kiekvieno jūsų apsilankymo metu mes naudojame slapukus (angl. „cookies“). Visi slapukai atlieka stebėjimo funkciją ir padeda mums geriau suprasti vartotojų elgesį. Mes naudojame vartotojų elgsenos analizės įrankius tam, kad galėtume stebėti ir analizuoti vartotojų elgesį svetainėje ir optimizuoti visus veiksmus, kurie turi įtakos sėkmingai daiktų nuomai.

Duomenys slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba yra renkami vartotojų sutikimo pagrindu. Jeigu nenorite, kad naudotume įrankius vartotojo informacijai rinkti – prašome įjungti naršyklės „Nesekti manęs” (angl. “Do Not Track”) funkcionalumą. Jeigu jūs esate įjungęs šią funkciją per savo naršyklės nustatymus, mes nenaudojame jokių įrankių vartotojo informacijai rinkti.

Mūsų platformoje naudojami įrankiai padedantys užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą:

Visi naudojami įrankiai nekaupia asmeninės informacijos, anonimizuoja IP adreso informaciją ir pašaliną visą kitą sukauptą informaciją automatiškai po 24 mėn.

2. Registracijos metu renkama informacija, jos saugojimas ir naudojimas

Dalinuosi.lt paslaugomis gali naudotis tik registruoti bendruomenės nariai. Suprasdami savininkų rūpestį dėl jų daiktų saugumo, mes prašome visų Dalinuosi.lt bendruomenės narių nurodyti savo asmeninę informaciją: elektroninį paštą, gimimo datą, telefono numerį ir gatvę. Nepateikus šios informacijos, vartotojai negalės dalyvauti Dalinuosi.lt pagrindu vykdomoje veikloje. Ši informacija nėra skelbiama viešai.

Registruotis svetainėje Dalinuosi.lt galima jungiantis per „Facebook“ aplikaciją arba įvedus elektroninį paštą ir slaptažodį. Pasirinkus pirmąjį kelią, mes prašome leidimo gauti tokią informaciją iš „Facebook“:

 • jūsų vardą, pavardę;
 • el. pašto adresą;
 • profilio nuotrauką;
 • „Facebook“ paskyros ID.

Užsiregistravus jūsų prašysime papildyti asmeninę informaciją prieš atliekant nuomos sandorį ar keliant daiktą nuomai. Jūsų įvesta slaptažodžio informacija išsaugoma naudojant saugią slaptažodžio maišos funkciją.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Dalinuosi.lt.

Tiek registruoti, tiek neregistruoti lankytojai mato tik daiktų savininkų vardus ir miestą. Kita asmeninė informacija atskleidžiama tik tada, kai vyksta nuomos sandoris. Pagal jūsų suteiktą asmeninę informaciją Dalinuosi.lt sistema kiekvieno sandorio metu jūsų patogumui suformuoja nuomos sutartį. Ji matoma daikto nuomos išklotinėje ir siunčiama elektroniniu paštu abiem sandorio pusėms. Joje trūksta tik abiejų šalių asmens kodų ir parašų.

Visą asmeninę informaciją jūs galite redaguoti puslapyje „Mano informacija“ https://www.dalinuosi.lt/redaguoti-informacija (šį puslapį gali pasiekti tik prisijungę vartotojai).

Jūsų asmeninė informacija saugoma Dalinuosi.lt duomenų bazėje, prie kurios jungtis teisę turi tik Dalinuosi.lt darbuotojai, darbo sutartyje įsipareigoję saugoti ir neatskleisti šios informacijos trečiosioms šalims. Dalinuosi.lt nuomojasi serverį iš trečiosios šalies, kuri sutartimi tarp dviejų įmonių įsipareigojusi apsaugoti duomenis.

Duomenų saugojimo terminas nuo paskutinio prisijungimo arba paskyros pašalinimo yra 24 mėnesiai. Tuomet yra nuasmeninama vartotojo informacija.

3. Sandorio metu prašoma informacija, jos naudojimas ir atskleidimas

Nuomos sandorio metu  abi  šalys – daikto savininkas ir nuomininkas – gauna kontaktinę informaciją tam, kad suderintų daikto perdavimą ir grąžinimą. Kontaktinė informacija ir abiejų sandorio šalių informacija apie gyvenamąją vietą automatiškai sukeliama į daikto nuomos sutartį, kurią gauna tik sandorio šalys. Abi sandorio šalys sutinka, kad informacija, esanti sutartyje, nebus naudojama jokiais kitais tikslais. Naudojami asmens duomenys yra privalomi sudarant daikto nuomos sutartį teisiniu pagrindu, todėl asmens duomenų tvarkymas vykdomas sudaromos nuomos sutarties pagrindu. Nepateikus šios informacijos, nuomos sutartis negalės būti sudaryta. Jeigu sutartyje nurodyta netiksli informacija, čia galima atsisiųsti nuomos sutarčių šablonus.

Siekiant suteikti kuo geresnę paslaugą ir užtikrinti saugumą surenkant mokėjimus, darant išmokas arba grąžinant pinigus mes naudojamės šių įmonių paslaugomis:

4. „Facebook“ aplikacija

Siekdami sukurti besidalinančių žmonių bendruomenę, mes raginame savo vartotojus dalintis informacija apie nuomojamus daiktus ir apie vykstančius sandorius. Mūsų patirtis rodo, kad pranešimai socialiniame tinkle „Facebook“ nuomos tikimybę padidina 60% lyginant su daiktais, apie kuriuos nebuvo pranešta. Šiam tikslui naudojame aplikaciją, kuri automatiškai leidžia pranešti Dalinuosi.lt bendruomenės narių draugams apie jų veiksmus platformoje.

Kiekvieną kartą platindami informaciją, mes prašome jūsų sutikimo. Jeigu nenorite, kad jūsų daiktas būtų rodomas draugams, jums tereikia panaikinti varnelės žymą keliant arba redaguojant daiktą. Nuomininkai taip pat turi galimybę rinktis, ar apie sandorį pranešti savo draugams „Facebook“ tinkle. Vis dėlto, jeigu jums patinka daiktų nuomos idėja kitiems bičiuliams, mes jūsų prašome leisti naudotis jūsų pagalba populiarinant projektą.

5. Naujienlaiškis

Dalis mūsų vartotojų gauna naujienlaiškį su naujausia informacija ir pasiūlymais. Naujienlaiškį galima užsisakyti arba jo atsisakyti redaguojant asmeninę informaciją puslapyje „Mano informacija“ Dalinuosi.lt platformoje.

Dalinuosi.lt tvarko duomenis šiuo tikslu tik kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis dienos.

6. SMS siuntimas

Siekdami, kad sandoris įvyktų kiek įmanoma greičiau teisėto intereso pagrindu mes tvarkome jūsų kontaktinę informaciją bei siunčiame SMS žinutes tiek savininkui, tiek nuomininkui. Kiekvieną kartą kai yra parašoma žinutė platformoje, kita pusė būna informuojama SMS žinute. Atsisakyti SMS žinučių siuntimo galite savo paskyroje Dalinuosi.lt. SMS siuntimui naudojame UAB Paysera LT paslaugą LightSMS.

7. Duomenų perdavimas

Informuojame, kad be šioje Politikoje nurodytų duomenų perdavimo ar atskleidimo atvejų Dalinuosi.lt pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

8. Jūsų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Minėtais atvejais reikia kreiptis su prašymu el.laišku adresu info@dalinuosi.lt. Jeigu nesutinkate su Privatumo politika ir jos atnaujinimais, jūs galite ištrinti savo paskyrą redaguodami savo profilio informaciją. Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos jūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklės galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

9. Šios politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais Dalinuosi.lt peržiūri privatumo politiką. Jei Dalinuosi.lt atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą Dalinuosi.lt svetainėje.