Kas atsako už daikto savininko patiriamus nuostolius?

Dalinuosi.lt siekia daiktų savininkams padėti kuo sėkmingiau nuomoti daiktus ir automobilius atlikdamas  tarpininko vaidmenį tarp jų ir nuomininkų. Būdamas tarpininku dalinuosi.lt negali garantuoti, kad visos nuomos įvyks sklandžiai. 

Pirmiausia daikto savininkas, kuris gauna didžiausia naudą iš nuomos, yra atsakingas už savo skelbimą, jo aktyvumą, pateiktą kainodarą, nuomos sutarties sudarymą, nuomos sutarties pasirašymą ir vykdymą. Dalinuosi.lt pateikiamos ir automatiškai užpildomos sutartys yra palengvinimas, leidžiantis greitai ir efektyviai vykdyti nuomos veiklą. Tačiau vartotojai sudarydami sutartį yra visiškai atsakingi už sutartyje esantį turinį ir dėl jos vykdymo kylančias teisines pasekmes.

Savininkai turi teisę sudaryti savo paruoštą nuomos sutartį. Prieš pasirašant tokią sutartį, reikia įspėti sutarties puses apie pakeistą, papildytą dokumentą.

Vykdydami nuomos veiklą savininkai prisiima ir riziką nesėkmingo sandoriu atveju. Dalinuosi.lt neprivalo teikti jokios teisinės ar kitokios pagalbos. Dalinuosi.lt taip pat šiuo metu neteikia apsaugų, garantijų ar draudimų.

Savininkams rekomenduojama įvertinti ne tik nuomos naudą, bet ir galimas rizikas, kurios kyla dėl mažos dalies nesąžiningų nuomininkų veiklos.