Koks Dalinuosi.lt vaidmuo, vykdant nuomos sandorius?

Dalinuosi.lt yra nuomų tarpininkas, ne daiktų nuomotojas. Visais klausimais apie nuomojamus daiktus ir nuomos sąlygas reikia kreiptis žinutėmis į daikto savininkus. Dalinuosi.lt darbas yra užtikrinti saugų, paprastą bei patogų nuomos procesą.

Žinučių sistema – pagrindinė komunikacijos priemonė vykdant nuomos sandorius. Atlikę mokėjimą, gausite daikto savininko kontaktinę informaciją. Vykdymami sandorį ne per platformą rizikuojate nuomos proceso kokybe.

Apmokėjimas per platformą – mokėti už nuomą grynais yra draudžiama. Vykdant visus mokėjimus per bankus yra užtikrinamas skaidrumas ir sudaroma galimybė įšaldyti lėšas iškilus problemoms.

Platformos naudotojai privalo laikytis Dalinuosi.lt naudojimo taisyklių. Visi klausimai ir konfliktai, kylantys vykdant nuomos sandorius, sprendžiami nuomininko ir savininko sutarimu, jei būtina, pasitelkiant ir teisėsaugos institucijas. Dalinuosi.lt nėra sandorių šalis ir nereguliuoja jokių kitų tarp šalių kylančių klausimų, kurie nėra aptarti taisyklėse. Dalinuosi.lt gali dalyvauti sprendžiant tarp šalių kylančius nesutarimus, tačiau to daryti neprivalo.