Ką daryti, jeigu esi galimai nukentėjęs nuo daikto (-ų) pasisavinimo?

Mūsų bendruomenę sudaro daugiau nei 70 tūkst. vartotojų ir visi jie sėkmingai nuomoja bei nuomojasi įvairius daiktus. Deja, kartais pasitaiko ir žmonių, kurie nori apgauti. Tokių žmonių skaičius sudaro labai mažą procentą ir dažniausiai juos sustabdome dar neįvykdžius nusižengimo. Vis dėlto kartais apgaulės išvengti nepavyksta.

Kokius veiksmus turėtų atlikti Daikto savininkas galimai nukentėjęs nuo daikto (-ų) pasisavinimo?

Visų pirma pažymėtina, kad Dalinuosi.lt nėra sandorių šalis ir nereguliuoja jokių kitų tarp šalių kylančių klausimų, kurie nėra aptarti Naudojimosi taisyklėse. Dalinuosi.lt gali dalyvauti sprendžiant tarp šalių kylančius nesutarimus, tačiau to daryti neprivalo. Taip pat Dalinuosi.lt Naudojimosi taisyklių 5.3 p. yra nustatyta, kad Vartotojai yra visiškai atsakingi už sudarytas nuomos sutartis ir jomis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Valdytojas (Dalinuosi.lt) neatsako už atsiradusius padarinius šalims vykdant nuomos sutartį, todėl Vartotojai neturi teisės reikalauti iš Valdytojo (Dalinuosi.lt) tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl nuomos sutarties šalių netinkamo įsipareigojimų vykdymo, atlyginimo. Dar daugiau, Naudojimosi taisyklių 5.5 p. nustato, kad Valdytojas (Dalinuosi.lt) neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo (Dalinuosi.lt) siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant Naudojimosi taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta. Valdytojas (Dalinuosi.lt) atlieka tarpininko vaidmenį ir savo tarpininkavimo paslaugomis padeda, bet neįsipareigoja, užtikrinti sėkmingą nuomos sutarties vykdymą.

Įvykus galimam daikto pasisavinimui, Daikto savininkas kuo skubiau turėtų atlikti šiuos veiksmus:

  • El. paštu info@dalinuosi.lt informuoti Dalinuosi.lt apie galimai įvykusį daikto vagystės atvejį;
  • Apie įvykį pranešti (pateikti pareiškimą) per Policijos elektroninių paslaugų sistemą epolicija.lt. Teikiant pareiškimą reikia prašyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. Informacija kaip naudotis Policijos elektroninių paslaugų sistema www.epolicija.lt galima rasti paspaudus nuorodą https://www.epolicija.lt/en/help;
  • Teikiant pareiškimą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos pareiškime nurodyti kuo detalesnę informaciją apie daiktą (tikslus pavadinimas, daikto apibūdinimas (specifinės aplinkybės ir pan.), daikto vertė ir t.t.), sudarytos nuomos sutartį ir nuomininką, t. y. galimą įtariamąjį, (nuomininko duomenys, aplinkybės kaip ir kada buvo perduotas daiktas, kada daiktas turėjo būti grąžintas ir pan.);
  • Jeigu dėl Jūsų pareiškimo bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, Dalinuosi.lt įsipareigoja bendradarbiauti su policijos įstaigomis ir pagal šių įstaigų prašymus pateikti turimus duomenis (įrodymus), susijusius su įvykiu.
  • Neatmestina galimybė, kad pagal Jūsų pareiškimą būtų atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, tai yra normali praktika ir neužkerta kelio toliau ginti Jūsų pažeistas teises Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokį konkrečios policijos įstaigos nutarimą galite skųsti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 168 str. nustatyta tvarka. Jeigu pageidautumėte, tokiu atveju galėtume Jums pagelbėti bendradarbiaudami su teisininkais dėl skundų parengimo arba galite naudotis mūsų parengto skundo šablonu, jį pritaikę prie konkrečios savo situacijos. Skundo šabloną galite rasti čia.
  • Jeigu pagal Jūsų pareiškimą užbaigus ikiteisminį tyrimą bus nustatytas įtariamasis/kaltinamasis, pripažintas kaltu ir bus iš kaltinamojo priteista Jūsų patirta žala, kaltinamajam žalos neatlyginus geranoriškai, Jums reikės kreiptis į antstolius dėl priteistos sumos priverstinio išieškojimo iš kaltinamojo. Visą išsamią informaciją apie vykdomųjų dokumentų pateikimą vykdyti galite rasti Lietuvos antstolių rūmų internetinėje svetainėje, adresu https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos