Kaip pakeisti nuomos kainą rezervacijos metu?

Tvirtindamas nuomą savininkas gali keisti galutinę nuomos kainą ir laikotarpį. Apie pakeitimus savininkas ir nuomininkas informuojami SMS žinute ir el. laišku. Nuomininkui suformuojamas mokėjimas pagal savininko nurodytą kainą.

Daugiau informacijos – video paaiškinime: